Menu

Historie

KÆRE BORGER I KOUSTED & OMEGN:

Borgerforeningen vil gerne benytte denne lejlighed til at byde dig velkommen samt fortælle lidt om sig selv .

En kreds af borgere i Kousted og med tilknytning til Kousted  har dannet en borgerforening, som driver forsamlingshuset, Sognevej 1, samt den gamle brugsforening beliggende Vindingholmvej 8. Brugsforeningen drives som udlejlingsejendom.

Endvidere findes der midt i Kousted en småbørnslegeplads, som også sorterer under borgerforeningen.

Borgerforeningen kan også repræsentere byen overfor kommunale myndigheder, en ting, der ikke er uvæsentlig for ikke at blive overset og glemt i den store Randers kommune.

Borgerforeningen drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft.

Foreningen som er startet i år 2006 ved en sammenlægning af brugsforening og forsamlingshus.

Alle er velkommen til at give en hånd med.
Foreningen har en liste over villige medlemmer, hvor man kan tegne sig, hvis man har lyst.

Vi vil meget gerne lære nye beboerne at kende

Medlemskab koster kr. 150,00 pr år. Der er fordele ved at være medlem. Dels deltager man gratis i arrangementet ved generalforsamlingen og dels er der fordele ved leje af huset